Erik Rød Skjørsæther (16) stilte opp i kommunestyremøtet i Nesset på torsdag for å stille flere spørsmål fra uks.

Han lurte på om ungdommens kommunestyre kan være høringsinstans i sak om heving av aldersgrense på fest i Nesset, fordi de ønsker å uttale seg.

På høringsrunde

Ordfører Rolf J. Hurlen svarte at de ønsker revidering av politivedtektene og at det er etablert et politiråd som snart har sitt første møte. Han mener det er naturlig at det blir sendt ut på en høringsrunde før kommunestyret eventuelt gjør endringer i aldersgrensen, som i dag er 15 år.

– Det er også naturlig at uks blir høringsinstans når det gjelder aldersgrense på fest, sa Hurlen.

Endret holdning

Til Driva sier Erik Rød Skjørsæther at ungdommens kommunestyre nå ønsker at aldersgrensen skal være slik den har vært.

– Tidligere uks ønsket en heving av aldersgrensen, hvorfor har dere endret innstilling?

– Det er et helt nytt uks med nye medlemmer, og vi er alle enige om at aldersgrensen fortsatt skal være konfirmasjonsalder, slik som praktiseres i dag. Vi ser ikke noe poeng i å heve den. Ungdommer bestemmer sjøl om de skal drikke eller ikke, og jeg tror ikke det hjelper å stenge dem ute fra fest, sier Skjørsæther.

- Endret festkultur i Nesset

Skjørsæther mener festkulturen har endret seg i Nesset;

– Det er ikke lengre flasker på bordet, det er avstengte deler av lokalet med 18-årsgrense. En annen ting er at hvis det kommer en vennegjeng med 15-16-åringer blir de som er 15 stengt ute hvis aldersgrensen heves til 16 år.

- Må få slippe presset

Lynn Brakstad sier til Driva i en pause at det foreligger et kommunestyrevedtak om heving av aldersgrense på fest, fra 15 til 16 år, slik som det står i ruspolitisk handlingsplan.

– Jeg forstår ikke hvorfor dette ikke er gjennomført når vi har et kommunestyrevedtak på det. Det blir skubba ut. Jeg hadde en samtale med lensmannen om dette, og han sa at det ikke var noe problem å heve aldersgrensen. Men det er sterke krefter som jobber imot, og jeg har sjøl blitt tatt til sides av aktører i samfunnet som ønsker at det fortsatt skal være 15-års aldersgrense på fest, sier Brakstad til Driva. Hun mener at det er for tidlig for 15-åringer å bli utsatt for gruppepress i forhold til drikking på fest, og at de må få slippe dette.