Det er transportfirmaet Bjarne Øverland som eier bilen som henter husholdningsavfall på oppdrag fra Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR).

Bilen hadde hentet avfall fra abonnenter som bor langs den gamle Lensmannsbrekka. Nedkjørselen mot fylkesvegen er bratt og bilen havnet på siden ned mot vegen. Sjåføren kom uskadd fra utforkjøringen. Bilen la flatt et postkassestativ i velten.

Geir Simonsen i Bjarne Øverland AS sier det er ekstremt glatt i Nesset fredag.

– Det er problematisk. Vi klarer ikke å hente avfallet hos abonnenter som bor langs bratte vegstrekninger. Det er derfor noen som ikke får tømte avfallsdunkene i dag, fredag. Vi kommer tilbake når forholdene bedrer seg, sier Simonsen.