Kjørte utfor vegen og havnet i sjøen med promille

foto