- Lærere må bli flinkere til å håndtere digital mobbing