Før årets rypejakt informerer Blåfjella felles kortområde om baglimt satt til tre ryper per jeger per dag under årets jakt. Dette for å lette jaktrykket på rypebestanden.

Blåfjellaområdet dekker vel 500 kvadratkilometer landareal og omfatter hele Halsa kommune samt Åsskard i Surnadal kommune. Mesteparten av området er kupert.

Skoggrensa ligger på mellom 400 – 500 meter, noen få plasser kan den gå høyere. Terrenget kommer opp i 978 meter over havet med Hjelmen som høyeste topp. Blåfjella felles kortområde består av Åsskard Utmarkslag, Halsabygda storviltvald, Betna og Vågland Utmarkslag, Valsøyfjord Utmarkslag og Lerviklandet, Rodal og Engdal Utmarkslag.

Jaktreglene tilsier baglimit kan innføres og kvote kan settes ut fra bestand. Jaktstopp kan innføres i år der bestanden tilsier det. Inndeling av jaktperioder kan innføres, dette for å dempe jaktpresset tidlig i jakta og andre perioder. En kan også legge begrensninger i antall solgte kort.

- Husk å ta spesielle hensyn når du parkerer og når du ferdes i kulturlandskapet. Kjøpt kort refunderes ikke, heter det i reglene for Blåfjella.