Krever å få organisert utbygging av Todalsfjordprosjektet i privat regi