Begge stortingsrepresentantene treffes på kontoret til Jenny Klinge der de leser og kommenterer regjeringsframlegg til NTP. Begge er de glade for den sating regjeringa legger opp til, og det satsinga innebærer for Møre og Romsdal, der strekninga Betna-Stormyra inngår.

- Spesielt glad for satsinga både veg og med fjordkryssinger, sier de to.

Stortingspolitikeren mener fjordkryssinga over Halsafjorden kommer i løpet av 20 år. Og de tror halsafjordsambandet kommer tidlig i denne perioden siden det er godt prosjektert allerede.

- Vi skal stå på videre for tidlig gjennomføring av dette prosjektet, sier duoen.

Jenny Klinge er fornøyd med signalene om å bevilge 20 milliarder til fylkesvegene, hvorav ti millioner til vedlikeholdsetterslep. Hun er ikke i tvil om at Møre og Romsdal som har mye veg må få en stor del av pengene som skal bevilges med en milliard i året de neste ti årene. Senterpartipolitikeren håper fylkespolitikerne proriterer Fv65 øverst på tiltakslista siden det er den dårligste av de viktige fylkesvegstrekningen i Møre og Romsdal.

- En av de mest forsømte vegstrekningene i fylket. Dårlig, viktig og ille, sier Klinge.