Svanhild Husby sitt prosjektet «Drømmesång» er en av vinnerne av Svorka sitt jubileumsstipend. 10.000 blanke kroner får prosjektet der barn og ungdom mellom seks og atten år jobber med en sceneoppsetning med navnet «Drømmesång». Forestillinga skal være klar i mars og med prispengene skal framføringa spilles inn på cd og dvd slik at deltakerne får et minne for livet.

- Helt utrolig flott. Rørende. Jeg er kjempetaknemlig og det gir mer blod på tann i det videre arbeidet, sier Svanhild Husby.

Hun sier dette er barnas prosjekt. De utvikler manus der gamle eventyrhelter får nytt og oppdatert liv som Pippi kortstrømpe og Askeblogg. Lokale størrelser i Surnadal blir også viet oppmerksomhet i denne drømmeoppsetningen.

- Det blir ei forestilling med snert, sier Husby.

Valsøyfjord IL og Rindal Vel får også sin del av jubileumspotten, 10.000 kroner hver. Dette er penger som vil gå til BMX bane ved Fossdalen stadion og for Rindal Vels vedkommende videreutvikling av området ved Igeltjønna.

Svorka deler ut denne jubileumspotten i forbindelse med sitt 30 års jubileum. Det kommer som en julegave til utvalgte lag og organisasjoner i Surnadal, Rindal og Halsa.

Vinnerne er plukket ut blandt de nærmere 120 søknader om tildeling av sponsormidler selskapet fikk i år. Svorka vurderte alle disse ved tildelingen av årets ekstraordinære jubileumspott på 30.000 kroner. Bedriften begrunner de tre ulike formål som mottar jubileumspenger slik:

Vinner nummer en:

Er et lag med rundt 200 medlemmer, hvor de fleste er barn og unge, noe som prioriteres ved tildeling av sponsormidler i Svorka. Laget er svært allsidig, og har en rekke tilbud som skal fremme trivsel i nærområdet, blant annet fotball, friidrett, allidrett, ski, turorientering, paintball, sandvolleyball, knøttetrim og sykkel. Tiltaket laget har søkt om støtte til er opparbeidelse av en bane for en ny og mer fartsfylt idrett, med doseringer, hindringer og store hopp.

Første vinner er: Valsøyfjord IL - som får tilskudd til BMX-bane ved Fossdalen Stadion.

Vinner nummer to:

Er et unikt lokalt kulturtilbud til barn og unge, hvor de selv får være med å utforme resultatet fra A til Å. Bak tilbudet står en velkjent lokal skikkelse som selv har stått på scenen ved mange anledninger. Tilbudet er en musikalsk barne- og ungdomsoppsetning med barn og unge i alderen seks-18 år, hvor de unge får bruke fantasien, utfordre seg selv, bygge selvtillit, og skape et sterkt samhold seg imellom.

Andre vinner er: - med primus motor og drivkraft Svanhild Husby.

Vinner nummer tre:

Er et lag med lange tradisjoner og stor innsatsvilje for å skape noe i lokalsamfunnet. Laget har røtter helt tilbake i 1961, og har nå ansvaret for et natur- og friluftsområde midt i sentrum i Rindal. Det er dette området det er nå søkt om midler til å videreutvikle. Om sommeren brukes badeplassen, hvor det er opparbeidet blant annet egen utegrill, sandvolleyballbane og store gressarealer. Anlegget er til fri benyttelse for de som bruker området, og drives og vedlikeholdes på dugnadsbasis.

Tredje vinner er: Rindal Vel – som får tilskudd til videreutvikling av området ved Igltjønna