Bevilget penger til vedlikehold i mars - ennå er ingenting gjort

foto