Flaumen har kulminert – over 122 m3/sek på det meste

foto