Stor aksjon for å hindre branntilløp i Surnadal og Sunndal – og disse fikk premier

foto