Snart skal det sjekkast kor fornøgd innbyggarane er med nye Molde