– Vi har bedt politiet vurdere om det er behov for evakuering