Kalt inn til politiavhør etter bruk av bøttefelle for fanging av mus

foto