– Det synes å være «hull» i regelverket for slike næringsfiskerier

foto