Foto: Geir Forbregd

En ungdommelig bilfører fra en kommune i Indre Romsdal har mistet førerkortet i to år etter at vedkommende kjørte bil med promille i blodet sist sommer.

Analysen av blodprøven viser 0,94 i promille etter sikkerhetsfradrag. Kjøreturen endte utfor vegen, men materielle skader som resultat.

Verken føreren eller de to passasjerene ble skadet i utforkjøringen.

I grunnlaget for dommen inngår også det forhold at vedkommende hadde skiftet motor i bilen, uten å ha fått denne godkjent. Tiltalte er tidligere ilagt et forelegg for uaktsom kjøring.

Tiltalte dømmes til 21 dager i fengsel. Straffen utsettes i medhold av straffeloven med en prøvetid på to år.

I tillegg kommer en bot på 22.500 kroner til statskassen pluss 2.000 kroner i saksomkostninger. Tapsperioden på førerkortet regnes fra tidspunktet for beslagleggelsen.