Foto: Geir Forbregd

Rådmannen Geir Vikan i Surnadal fremma i oktober ei sak om flytting av Studiesenteret fra Landbrukshuset til kommunehuset.

Rådmannen ønskjer mellom anna og spare husleige. Saka blei utsett i oktober og skulle vore behandla tysdag.

Men ved ein glipp var ikkje saka om flytting av Studiesenteret kome med i saklista til formannskapsmøtet.

I og med at dette var siste formannskapsmøte før jul, kjem ikkje saka opp før første møte på nyåret.