Seniorkonsulent Arve Østgaard fra Sentio Research presenterte tallene fra borgerundersøkelsen i et underholdene rasende tempo.

Presentasjonen etterlot likevel ingen tvil. Rindal var på topp eller i landstoppen på alle untatt en målt indeks.

- Rindal er best i regionen og på pallen landet sett under ett, sier Østgaard.

Bostedindeksen som måler de urbane kvaliterer lå lavt totalt sett, men likevel høyt i forhold til regionen.

Kommunestyret var nærmest målløse over hvor godt Rindal kommune gjorde det. Omdømmemessig den beste i Norge.

- Dette må vi få tid til å fordøye. Men dette er en god dag, sier ordfører Ola T. Heggem (Sp).

Ordfører Ola T. Heggem (Sp) mener det er bra å bli målt mot andre og ikke det perfekte.

Ordføreren takker et godt politisk arbeid gjennom mange tiår og en stabil administrativ ledelse like lenge, for det gode resultatet.

En representant tok til ordet for at kommunen nå ikke måtte bli sjøltilfreds og lene seg tilbake på det gode resultatet.

- Godt omdømme må bygges, framsnakking er viktig. Stadig kommunikasjon av det kommunen er bra på må til for å bevare det gode omdømmet, sier Østgaard.

200 innbyggere i Rindal har svart på spørsmål i undersøkelsen. Absolutt nok sier Sentio Research. 500 ble intervjuet i Trondheim.