PRIS: Prisvinner og styret: F.v Tor Larsen, Svein Sæter, Herdis A. Marsteen, Rolf Kulbotten og Jakob Arne Dahlen.( Foto: brunsvika.net)

Her er jyryens begrunnelse: Sæter har skrevet en rekke bøker om kulturen på Nordmøre, dels fra Hans Hyldbakk sine memoarer og dessuten flere verker( 4 ) fra 2. verdenskrig der menneskeskjebner og mye annet er skildret. Boken om Knut Haugland, Operatøren, som er den egentlige foregangsmannen i Hjemmefronten, er en bok alle krigshistorsk interesserte bør lese.

Historien om etterretningsorganisajonen XU skrev han sammen med sin far Einar Sæter som var kurér til Sverige under krigen. 20 bokverk har det blitt. Han er ivrig og har stor kunnskap om nordmørshistorien.

Det var Surnadal kommune som enstemmig hadde gått inn for Svein Sæter til Kuliprisen.

Sæter holdt et energisk lite kåseri om arbeidet sitt; det er bare å "ta av seg hatten" for hans viten innen historien. På årsmøtet var det som vanlig valg, der Rolf Kulbotten ble valgt som leder. Styremedlemmer Tor Larsen og Gudmund Bratrud, med Herdis A. Marsteen, Bjørn O. Angvik og Knut Garshol som varamedlemmer.