Jordras og flom skaper kaos:

Vegvesenet meldte i halv-fire-tiden at disse vegene er stengt:

* Jordras og flom har stengt E6 på fire steder mellom Vinstra og Dovre i Gudbrandsdalen.

* Det samme er tilfelle med flere fylkesveger i Oppland.

* E16 over Filefjell er også stengt etter et jordras på grensa mellom Oppland og Sogn og fjordane.

* Riksvei 3 i Østerdalen er stengt på tre steder nord og sør for Koppang i Stor-Elvdal kommune etter at store vannmengder i elva Trya undergravde brufundamentet til brua over riksvegen natt til fredag.

* Riksvei 7, som er en av de mest trafikkerte strekningene på veien fra Oslo til Bergen, er stengt mellom Brimnes og Eidfjord i Hordaland, med få omkjøringsmuligheter.

* Flere fylkesveger er stengt i Hedmark og Sør Trøndelag. Det er redusert framkommelighet på flere fylkesveger i Østerdalen og Gudbrandsdalen.

* E6 Oppdal-Dombås er stengt flom og jordras flere steder.

* Samtidig er rv. 3 ved Trønnes (Rena-Koppang) stengt, etter at store vannmengder i elva Trya har undergravd brufundamentet til brua over riksvegen.

Statens vegvesen ber folk vurdere å holde seg heime.

Vegsituasjonen endrer seg raskt og vegvesenet ber folk holde seg oppdatert ved å sjekke deres heimesider eller lytte til radio.

Det er kraftige nedbørsmengder den siste tiden som skaper kaos på vegene i landet.

- Det er vanskelige kjøreforhold mange steder. I tillegg er en rekke veger stengt. Sjekk våre nettsider, sjekk de vegene du skal kjøre og se om det er stengninger eller begrensinger. Hvis det er det, finn alternative ruter, sier trafikkoperatør Neel Irgens ved Statens vegvesens vegtrafikksentral i Oslo på vegvesenets internettside.

Stengt mellom Dombås og Oppdal

E6 Oppdal-Dombås er stengt i begge retninger på grunn av flom og jordras flere steder. Det er usikkert når vegen vil bli åpnet igjen. Entreprenør Mesta har personell på stedet - og geolog fra Statens vegvesen er på veg, opplyser vegvesenet.

KL.18.30 ble E6 over Dovrefjellet åpnet.