REGULERING: Trafikken på rv 70 gjennom Sunndalsøra ble regulert med ledebil under timene med asfalteringsarbeid torsdag. Foto: Ingrid Ellevset

– Vi er omtrent ferdige med dette arbeidet. Vi har igjen å legge asfalt i de kryssene som står igjen, og det skjer på tirsdag. Vi har også igjen en bit forbi Tørset Bil som må gjøres ferdig før vi tar en liten bit som står igjen av gang- og sykkelvegen, sier oppsynsmann Øyvind Gjøvik på teknisk i Sunndal kommune. Han rekner med at vegvesenet blir ferdig torsdag med arbeidet på riksvegen.