Allerede før våren har kommet skikkelig i gang, er det på tide å tenke på neste vinter. Beste tida for vedtørk er om våren, så neste års vinterved bør sikres nå.

Mange finner det trivelig å dra til skogs for å sikre seg en ny forsyning med vinterved, noe som bør gjøres i god tid før tørkemånedene om våren. Trærne bør felles før sevja begynner å stige.

Ikke alle boliger har fått installert varmepumpe enda, sjøl om den i stadig større grad tar over for den gode, gamle vedfyringa. Av flere grunner sverger mange fortsatt til den tradisjonelle vedovnen.

Det å komme seg ut i skogen for å felle, kappe og kløyve veden sin sjøl gir både mosjon og rekreasjon for kropp og sjel. Både lukta, knitringen og den gode varmen fra peisen eller ovnen skaper hygge, og gir en lun og heimlig følelse. Mens noen kjøper ved, drar andre til skogs og hogger veden sin sjøl.

Norge grør snart ned av skog og kratt, så for å bevare kulturlandskapet er det bra å bruke hurtigvoksende tresorter som or og osp til ved. En blanding av løse og harde tresorter, gir også god energiutnyttelse.

En av dem som ordner veden sin sjøl er Eistein Bæverfjord. Mellom andre prosjekter er det godt å kople av med litt vedhogst.

Med sikkerhetsklær, motorsag, vedmaskin og et par traktorer i ulike størrelser, utgjør den pensjonerte traktorselgeren en hel liten enmannsbedrift i vedbransjen. Nå er det løvtrærne langs elvekantene fra Åsskardkirka og innover mot Hardvollen som har blitt til god blandingsved.

- Denne vesle dalen blir kalt for ”Stjettutrastdalen”, fordi det er så mange trostereir her om våren, forteller Eistein. Sjøl er han ferdig med vedhogsten lenge før trosten skal velge seg tomt til reiret.

-Jeg har vel nok ved til en to-tre vintre nå ja, så varmepumpe blir nok utsatt ei stund til, sier han.

Sjøl om hogst er trivelig er det også et farlig arbeid, så skikkelig verneutstyr er viktig. Eistein har både utstyr og pågangsmot i orden, og sverger til vedfyring så lenge helsa holder.

I onsdagens papiravis har vi 13 sider tema vår.