- Dette viser hvor langt fra virkeligheten skrivebordbyråkrater kan opptre

foto