Sender ut informasjon til alle over 65 år om vaksinasjon

foto