Pårørende roper varsko: – Vi føler oss verken sett eller hørt

foto