Har enda ikkje fått svar: – Vi vonar hurtig behandling denne gongen