– Det haster å sette inn tiltak på fylkesvei 65

foto