Janni er både direktør og kokk. Dette sier hun om hotellets framtidsutsikter

foto