Idyllisk pause i våronna, men fremtida er usikker for de som sørger for mat på bordet