Illustrasjonsfoto med juletreselger Ivar Røv fra 2008. Foto: Elin Høstmark

Norge er i ferd med å innta en lederprosisjon innen produksjon av juletre i Europa, skiver landbruksdepartementet i en pressemelding.

- Norsk juletrebransje de siste årene er en suksesshistorie. Juletreproduksjon er lønnsomt og gir nye muligheter for norske bygder og norsk landbruk, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Fra å være en bransje på defensiven presset av import fra Danmark, har norsk juletre-eksport på få år eksplodert.

Mens det for 5-6 år siden ikke ble eksportert juletrær, ble det i 2009 sendt 100.000 trær ut av landet.

Samtidig er importen halvert siden 2003 og ligger nå på ca 250.000 trær.

Mens det i norske juletreplantasjer ble plantet 200.000 trær i 1998, var antallet økt til 900.000 trær i 2008.