MOTTAKERE: Fornøyde mottakere samlet i Sunndal kulturhus etter at sparebanken hadde delt ut hele 800.000 kroner til dem. Foto: Inge Nordvik

Største enkeltbeløpet fikk ikke uventet Sunndal Røde Kors med hele 120.000 kroner. Disse kronene har de tenkt å bruke til innkjøp av redningstilhenger med innredning samt uniformering. De har også flere kostnadskrevende prosjekter på gang, slik som opparbeiding og asfaltering ved Røde Kors-huset på Furu, oppgradering av lagshytta i Grødalen med mere.

Sunndal musikkforening fikk 32.000 kroner til innkjøp av instrumenter, mens Sunndal ungdomskorps fikk 25.000 til deltakelse på Scarborough Music Festival i England. Sunndal svømme- og livredningsklubb fikk 30.000 kroner til etablering av svømmeskole, mens Sunndal rideklubb fikk 50.000 kroner til innkjøp av hindermateriell med mere. Sunndal pistolklubb fikk 30.000 til ombygging til elektroniske skiver ved klubbens anlegg i Dalaråa, og Øksendal småbåtlag fikk 30.000 kroner til tilrettelegging for bading samt tillaging av grillplass. Øksendal idrettslag fikk hele 50.000 kroner til innkjøp av treningsdresser for barn i alderen 6-16 år, tre trimpostkasser og nye akebrett, sklimatter og kjelker. Norvesten Klyvarlag fikk 26.000 kroner blant annet til innkjøp av klatretak for å lage klatreruter for barn, mens Grøa samfunnshus sine utsendte jublet for 60.000 til innkjøp av tre nye varmepumper. Grøa bedehus ble tilgodesett med kr 20.000 til innkjøp av pc med mere, Grøa idrettslag fikk 40.000 til bygging av kiosk, mens Gjøra bygdeutvikling fikk 30.000 til tursti og skilt ved Sunndalsporten, og Driva IL mottok hele 80.000 kroner til prosjektet Vinterbygda Gjøra. IL Ulvungen trenger nytt tidtakerutstyr for langrenn og alpint og fikk 40.000 til dette formålet, mens Ålvundfjord ungdomslag fikk 30.000 til innkjøp av instrumenter og oppussing av musikkrom.

I tillegg til de vi allerede har nevnt, fikk også Sunndal museumslag, Sunndal karateklubb, Sunndal jeger- og fiskerforening, Sunndal husflidslag, Støtteforeningen for Sunndal pensjonistsenter, Ungdom mot narkotika, Jordalsgrenda ungdomslag og Løykja musikkorps støtte ved Sunndal Sparebanks gaveutdeling denne gangen.