Så mange skred gikk under ekstremværet Hans i fjor