Helsefarlig støv på avveie da båt skulle losse

foto