Oppbremsing i byggenæringen gir ytterligere fall i salg av trelast

foto