Stort oppmøte: – Det er ikke bedre her enn andre steder

foto