Slik gikk det etter at det vannsikre magasinet ble oversvømmet med vann

foto