foto
Broa over bekken er godt synlig for veien. Med grønt beitelandskap, fredelig buskap og atmosfære for ro er det lett å finne sjelsbalsam på Belavollan gård. Foto: Nanna Ranes

Dans på låven, beitende kyr i grønne enger og glamping blant furutrærne. Vakkert? Nå ja!