BYGGER HALL: Leder Stig Nergård i SIL fotball peker i retning tomta der hallen skal bygges bak sportshallen. Medspillerne Asbjørn Tronsgård, Svein Tjugum, Vidar Sæter, Mette Blekken og Kristian Gregersen ser fram til å komme i gang.

Dersom alt går som styret i SIL fotball ser for seg, kan den nye storhallen stå ferdig før årsskiftet.

Det var et enstemmig årsmøte i klubben som mandag kveld godkjente planene styret og arbeidsgruppa la fram. Onsdag ble planene, som omfatter både hall og en omfattende utbygging av klubbhuset, lagt fram på en pressekonferanse. Leder Stig Nergård i SIL Fotball er glad for at tiltakene nå kan realiseres.

- Vi har mange anlegg i Sunndal, men trenger flere. Det er kamp om treningstidene i sportshallen og behovet for en hall er stort. Vi ønsker å gi sporthallen tilbake til andre idretter, sier Nergård.

Isolert hall

I løpet av sommeren starter byggingen av en isolert stålhall med en spilleflate på 40 x 60 meter. Hallen skal kunne benyttes av langt mer enn fotballaktiviteter. SIL Fotball ser for seg at bygget også skal brukes som messelokale, utstillinger og andre aktiviteter. Totalkostnadene er på 18,8 millioner kroner. Det skal opprettes et utbyggingsselskap som skal stå som eier og bygger av hallen. SIL Fotball skal minimum eie 51% av aksjene.

Klubben har god kontakter med sponsorer, men regner med at de må ta opp et lån på 8,6 millioner kroner. Driftsutgiftene og driftsinntektene skal balansere med et budsjett på en halv million kroner i året.

Asbjørn Tronsgård er med i arbeidsgruppa som har jobbet fram planene. Han er stolt og glad for at SIL Fotball har mot, evne og vilje til å satse som de gjør.

Dette er en flott satsing i lokalsamfunnet. Vi har virkelig bruk for Sunndalshallen, sier Tronsgård.

Hallen skal bygges i nærheten av sportshallen og skal benytte garderobeanlegget der.

Nytt tribuneanlegg

I tillegg til hallbyggingen, skal kunstgressbanen få nytt dekke som skal stå klart til Hydro Cup. Det kommunalt eide klubbhuset står også foran en omfattende opprustning. Så snart årets Hydro Cup er avsluttet, starter overbyggingen av tribunen foran klubbhuset. Det skal monteres 300 tribunestoler under taket. Speakerrommet skal også heves slik at de som sitter der ser over tribunetaket. Endelig skal det bygges en sikkerhetssluse der spillere og dommere kan gå til og fra banen uten å måtte gå gjennom publikumsmengden som i dag.

- Alle som har jobbet med dette er veldig innstilte på at dette alt skal på plass så raskt som mulig. Overbygde tribuner skal i alle fall være klare før sesongstart i 2013. SIL fotball jobber med spillestil og holdninger og skal være en klubb vi alle skal være stolte av. Vi er også en klubb som baserer oss på egenrekruttering. Da trenger vi det løftet disse planene vil gi oss, sier Stig Nergård.

Les mer om planene i fredagens Driva.