16 omkom på veiene i februar 2012 . 33 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets to første måneder.

I samme periode i 2011 omkom 29 personer i veitrafikkulykker. I Møre og Romsdal har to presoner omkommet i trafikken så langt i år, det er dobbelt så mange som i fjor.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i februar 2012 er 16. I samme måned i 2011 var det foreløpige tallet 12. Dette ble også det endelige tallet for februar 2011.

Tallene for omkomne i februar 2012 fordeler seg på 11 bilførere og fem bilpassasjerer.

Av 16 omkomne bilførere/-passasjerer mistet 12 livet i kollisjon med annet kjøretøy og fire i utforkjøringsulykker (eneulykke).

Av de 16 omkomne var ni menn, seks kvinner og ett barn.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 12 personer omkommet i veitrafikkulykker i februar måned.