Utvalget er samlet til møte på Fylkeshuset i Molde i dag. Partiene H, KrF og Frp har lagt fram et fellesforslag om å be administrasjonen ta kontakt med fylkesmannen for å komme fram til en veg videre for ordningen.

- Vi har et ansvar for å ordne opp, det har også i vårt fylkeskjedd ting som ikke burde ha skjedd, sier Steinar Reiten (KrF).

Gunn Berit Gjerde har på vegne av Venstre lagt fram et tilnærmet likelydende forslag. Det eneste som skiller de to, er et Gjerde også ønsker at fylkesutvalget skal bevilge 200.000 kroner til et midlertidig sekretariat for en oppreisningsordning.

Også Oddbjørn Vatne (Sp) la fram et forslag - hvor KS bes sette seg i førersetet og innkalle kommunene til et nytt møte, med sikte på å avklare interessen for en oppreisningsordning blant kommunene.

Fylkesutvalget skal ta opp igjen saka etter lunsj i dag, det er et ønske om å få samordnet forslagene før en tar en avgjørelse i saka.