Fra fjorårets invitasjon. Foto: Geir Forbregd

Tradisjonen tro inviterer Surnadal Sparebank til juletreff. I år på Vårsøg hotell.

Treffet er ment for alle, fastboende, tilflyttere, hjemflytta surdnalinger, surndalinger heime på ferie og offentlig og privat næringsliv.

- Her får vi helt sikkert nyttige ideer og innspill om hvordan Surnadal kan utvikles til et enda mer attraktivt bosted eller feriemål, sier Knut Haugen, viseadministrerende banksjef i Surnadal Sparebank.

Foruten å utveksle erfaringer og knytte kontakter i trivelige omgivelser, gis deltakerne også innblikk i de muligheter Surnadal har å by på som bo- og arbeidssted.

Gisle Bakkeli, Inger Grete Lundemo, Gøran Bolme og Jo Inge Nes forteller om de muligheter til utvikling de har funnet i Surnadal.

Ordfører Mons Otnes (Ap) er tilstede og konfransier for ettermidagen er Surnadal Sparebanks sjef, Alan Troelsen.

- Vi ønsker også at flest mulig av representanter for lokalt næringsliv, skole, offentlig etater og politikere stiller opp, sier Knut Haugen.

Juletreffet arrangeres i år 29.desember og Bøgdaungdommen vil være blant underholderne. Påmelding skjer via epost, sms eller bankens Facebookside.

- Surnadal Sparebank ønsker med Juletreffet å bidra til markedsføring av Surnadal både internt og utad, ikke minst er det viktig at surnadalinger som bor andre steder i landet er gode ambassadører for bygda, sier Knut Haugen.