DAGLIG LEDER: Malene Aaram Vike i Aura Næringshage. Foto: Sigmund Tjelle

Selskapet skal ha spesiell fokus på utvikling og etablering av kunnskapsbaserte arbeidsplasser innen industri, opplevelsesbasert næring og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Hovedmålsetningen og formålet for Aura Næringshage er å bidra til å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplasser i regionen for morgendagens talenter.

- En viktig faktor for å lykkes med oppsatt hovedmålsetning vil være å fokusere på hver enkelt bedrift knyttet til miljøet, uttaler daglig leder i Aura Næringshage, Malene Aaram Vike.

- Vi skal legge til rette for at bedriftene skal få mulighet til å drive utvikling med utgangspunkt i egne og unike forutsetninger. Gjennom å ha sterkt fokus på bedriftens egenart og potensial for utvikling, skal vi lykkes i å nå selskapets visjon, nemlig å bli en tydelig aktør og et knutepunkt for arbeidet med nyskapning og bedriftsutvikling i regionen.

Aura Næringshage er ett av i alt fire miljø i Møre og Romsdal som er tatt med i det nye nasjonale næringshageprogrammet. Programmet er finansiert av SIVA, fylkeskommunene og bedriftene i deltakende miljø. På landsbasis vil en komme på totalt 45 miljø. Aura Næringshage er med dette blitt en del av et sterkt nasjonalt nettverk, der felles fokus er utvikling av morgendagens bedrifter og arbeidsplasser.

Sunndal og Nesset har felles bo- og arbeidsmarkedsregion, og dette var et viktig utgangspunkt for at kommunene valgte å gå sammen om å stifte selskap.

- Eierne som nå stifter selskapet går inn i dette med bakgrunn i en felles interesse, som er å utvikle eksisterende og skape nye levedyktige bedrifter i regionen. Det at en nå fokuserer på bedriftens egenart og mulighet for videre utvikling tror jeg vil være et viktig steg på veien for å oppnå dette, uttaler Bjørn Steinar Brubæk, representant for Nesset Sparebank og Nesset Næringshage.

Eiere av Aura Næringshage er: Nesset Næringshage AS, Sunndal Næringsselskap, SIVA, Sunndal Sparebank, Nesset Sparebank, Molde Kunnskapspark, Sunndal Næringsforening og Nesset Næringsforening.

En ønsker i tillegg å invitere bedrifter i miljøet inn på eiersiden.