Kraftig støy og rotorvind – må ha vernetiltak for millionar