Oppbremsing i byggenæringen gir kraftig fall i salg

foto