– Mannskapene har pumpet ut vann fra boliger i 15 timer

foto