Klinge fornøgd: – Viktig jordbruksoppgjer for matproduksjon i heile landet

foto