Kan funn av et kulturminne stoppe Todalsfjordprosjektet?