– Føler helse- og omsorg ses på som et umettelig sluk