Suksess: – Sannsynlighetene for at parasitten har overlevd, er svært lav

foto