Her vil de bygge nye kontorer og anlegge park. – Vi merker at folk har helt nye krav til arbeidsplassen

foto